PESULAPALVELU
Pogostan Pyykkärit
 

Hinnasto (voimassa 23.9.2022 alkaen)
PALVELU                                                                                                 HINTA € / YKSIKKÖ


Kirjo- / val­ko­pyyk­ki                                                                               6,60 € / kg (mi­ni­mi­ve­loi­tus 6 kg*)
Peitto, vanutäyte, norm.paksuus,1 hlön / 2 hlön                              14,00 € / 22,00 € / kpl
Peitto, un­tu­va­täy­te, 1 hlön / 2 hlön                                                    27,00 € / 40,00 € / kpl
Tyyny, va­nu­täyt­tei­nen                                                                           8,50 € / kpl
Tyyny, un­tu­va­täyt­tei­nen, alkaen                                                         17,00 € / kpl
Päi­vä­peit­to, ohut vanutäyte, 1 hlön / 2 hlön, alkaen                       12,00 € / 18,00 € / kpl
Päi­vä­peit­to, paksu vanutäyte, 1 hlön / 2 hlön, alkaen                    20,00 € / 29,00 € / kpl
Si­jaus­pat­jan päällinen, 80 cm / 120 cm / 160 cm / 180 cm         18,00 € / 22,00 € / 26,00 € / 29,00 € / kpl
Si­jaus­pat­jan päällinen + vaah­to­muo­vi­nen peh­mus­te­le­vy
80 cm / 120 cm / 160 cm / 180 cm                                                  29,00 € / 38,00 € / 47,00 € / 52,00 € /kpl
PÖY­TÄ­LII­NAT
Pienet erät, 1 - 4 kpl, alkaen                                                                9,00 € / kpl
Isommat erät                                                                                         8,50 € / kg (mi­ni­mi­ve­loi­tus 6 kg*)
Un­tu­va­tak­ki, alkaen                                                                              28,00 € / kpl

MATOT
Puuvilla- ja muiden mattojen rum­pu­ko­ne­pe­su                              5,40 € / kg (mi­ni­mi­ve­loi­tus 6 kg*)
- Edellinen niin, että luovutus tapahtuu kosteana,
lin­got­tu­na, ilman pa­ke­toin­tia                                                              3,20 € / kg (mi­ni­mi­ve­loi­tus 6 kg*)
Villa- ja muiden eri­kois­mat­to­jen rum­pu­ko­ne­pe­su, alkaen           7,00 € / kg (mi­ni­mi­ve­loi­tus 6 kg*)
Mattojen laakapesu, esim. buklee- tai ohut vis­koo­si­mat­to, alkaen

                                                                                                                 10,00 € / m2(mi­ni­mi­ve­loi­tus 2 m2*)
Mattojen laakapesu, esim. plyysi, alkaen                                         12,50 € / m2(mi­ni­mi­ve­loi­tus 2 m2*)
Mattojen laakapesu, pa­pe­ri­na­ru- ja muut si­leä­pin­tai­set,
kak­sin­puo­lin pi­det­tä­vät matot, alkaen                                              15,50 € / m2(mi­ni­mi­ve­loi­tus 2 m2*)
Mattojen laakapesu, ryi­jy­ma­tot, alkaen                                            18,00 € / m2(mi­ni­mi­ve­loi­tus 2 m2*)
Mattojen pesu pai­ne­huuh­te­lu­me­ne­tel­mäl­lä, alkaen                     22,00 € / m2(mi­ni­mi­ve­loi­tus 1 m2)

VUOKRAUS
Pai­ne­huuh­te­lu­lai­te Kärcher 1. vrk / lisävrk                                       20 € / 12 € / vrk
Ot­so­naat­to­ri, otsonin tuotto 500 mg / h 1. vrk / lisävrk
(esim. hen­ki­lö­au­ton mat­kus­ta­mon hajujen poistoon)                     20€ / 8 € / vrk
Ot­so­naat­to­ri, otsonin tuotto 7 000 mg / h 1. vrk / lisävrk
(esim. huoneen tai pienen huo­neis­ton hajujen poistoon)               30€ / 12 € vrk
Ot­so­naat­to­ri, otsonin tuotto 20 000 mg / h 1. vrk / lisävrk
(esim. huoneen tai huo­neis­ton hajujen poistoon)                             35€ / 14€ vrk
Ot­so­naat­to­ri, otsonin tuotto 40 000 mg / h 1. vrk / lisävrk
(esim. huoneen tai huo­neis­ton hajujen poistoon)                             45€ / 18€ vrk

KULJETUS                                                                                               10,00 € / suunta
Pyykkien nouto asiak­kaal­ta tai vienti asiak­kaal­le Ilo­mant­sin kes­kus­taa­ja­man alueella liikkeen au­kio­loai­koi­na
Muille alueille suun­tau­tu­vis­ta tai au­kio­loai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la suo­ri­tet­ta­vis­ta kul­je­tuk­sis­ta sovittava erikseen.

* Mi­ni­mi­ve­loi­tus voimassa, mikäli asiak­kaal­la ei ole muuta pyykkiä ky­sei­sel­lä pe­su­ker­ral­la.